Vellykkede arbejdsmiljøindsatser tjener sig dobbelt hjem

bcr-gennemsnit

Videncenter for Arbejdsmiljø bringer i dag en artikel om projektet “Virksomheders økonomiske omkostninger og gevinster ved interventioner i arbejdsmiljøet og deres betydning for arbejdsmiljøarbejdet” under overskriften “Tre tiltag i en vellykket arbejdsmiljøindsats”.

Det nævnes bl.a., at “for hver krone virksomheder investerer i sikkerhed og sundhed, får de gennemsnitligt to tilbage”. Dette er en af konklusionerne i projektet.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at der er tale om et gennemsnit for alle cases, hvor det har været muligt at beregne en Benefit Cost Ratio (BCR*) (17 cases).

Som grafen herover viser, varierer den gennemsnitlige BCR fra arbejdsmiljøemne til arbejdsmiljøemne. Desuden er der en relativ stor spredning på de beregnede BCR-værdier. Spredningen afspejler, at nogle cases inden for et arbejdsmiljøemne har en høj BCR, mens andre har en lav BCR.

Men den gennemsnitlige BCR for alle 17 cases er 1,8 med en spredning (egt. standardafvigelse) på 1,4, hvilket altså er udtryk for, at hver krone givet ud til en vellykket forebyggende indsats i arbejdsmiljøet kommer cirka to gange tilbage.


*BCR beregnes som den økonomiske gevinst ved indsatsen divideret med investeringen i indsatsen.