Det kan betale sig for byggeriets aktører at forebygge arbejdsulykker fra begyndelsen

 

Det kan betale sig for bygherre, projekterende og entreprenører at planlægge og gennemføre ulykkesforebyggende tiltag fra begyndelsen af et byggeprojekt.

Det har vi påvist i en stor kvantitativ undersøgelse blandt bygherrer, projekterende og entreprenører i forbindelse med forsknings- og udviklingsprojektet “Arbejdsmiljøøkonomi i et bygherreperspektiv”.

Projektet er gennemført af COWI og NIRAS i 2016-2019 med støtte fra Arbejdsmiljøforskningsfonden.

En artikel, en delrapport og en præsentation med resultater fra projektet findes her.

Læs mere om projektet her.

Hvad gør arbejdsmiljøberegnere godt for?

Det spørgsmål bliver taget under kærlig behandling i fire korte (7-11 min. lange) selvkørende PowerPoint Shows og YouTube-videoer, som findes under Ressourcer her på websitet.

De fire shows og videoer er produceret som led i forsknings- og udviklingsprojektet “Intervention med arbejdsmiljøøkonomiværktøj”, som COWI med støtte fra Arbejdsmiljøforskningsfonden har gennemført i perioden sep. 2013 – marts 2017.

Projektet undersøgte med udgangspunkt i FOAs arbejdsmiljøberegner, hvad der sker på offentlige arbejdspladser, som anvender sådan et værktøj. Projektets slutrapport er netop offentliggjort af Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Et af resultaterne fra projektet er, at hvis ikke arbejdspladser får besvaret nogle grundlæggende spørgsmål, som de kan have til en arbejdsmiljøberegner, så tager de ikke værktøjet til sig.

De fire PowerPoint Shows og videoer forsøger derfor at besvare de spørgsmål, som oftest bliver stillet til såvel FOAs arbejdsmiljøberegner som 3F Arbejdsmiljøberegneren.

Fyr op under arbejdsmiljøarbejdet med kroner og øre på arbejdsmiljøproblemerne

 

Arbejdsmiljøarbejdet kan få et løft, hvis arbejdsmiljøorganisationen eller MED-udvalget regner på, hvad arbejdsmiljøproblemer koster arbejdspladsen. En beregning kan også bane vejen til midler til forbedring af arbejdsmiljøet. Det viser et forsknings-og udviklingsprojekt, som COWI har gennemført med støtte fra Arbejdsmiljøforskningsfonden. I projektet er det undersøgt, hvordan FOA’s Arbejdsmiljøberegner kan støtte arbejdsmiljøarbejdet på offentlige arbejdspladser.

Slutrapporten er netop offentliggjort af Arbejdsmiljøforskningsfonden, men den kan også findes her sammen med andre publikationer fra projektet.

Som led i projektet er der udarbejdet en præsentation, der forklarer, hvad arbejdsmiljøberegnere gør godt for. Den findes her.

Slutrapport

 

Arbejdsmiljøforskningsfonden har netop godkendt slutrapporten fra projektet “Virksomheders økonomiske omkostninger og gevinster ved interventioner i arbejdsmiljøet”. Slutrapporten offentliggøres derfor nu og kan findes her.

Projektets overordnede konklusion er, at vellykkede interventioner i arbejdsmiljøet ofte kan betale sig økonomisk for en arbejdsplads. Der er et potentiale for forbedringer i arbejdsmiljøet i at øge virksomheders opmærksomhed om dette. Tilsvarende er der et potentiale i at få virksomheder til at inddrage de økonomiske gevinster ved interventionerne i forbindelse med beslutninger om interventioner i arbejdsmiljøet. Materiale udviklet i projektet kan bidrage til at realisere dette potentiale.

 

Tværgående analyse

På grundlag af de 24 cases med vellykkede arbejdsmiljøindsatser, som indgår i projektet “Virksomheders økonomiske omkostninger og gevinster ved interventioner i arbejdsmiljøet og deres betydning for arbejdsmiljøarbejdet”, er der gennemført en tværgående analyse.

Den tværgående analyse:

  • Undersøger, hvordan økonomiske overvejelser indgår i beslutninger om og udformning af indsatser i arbejdsmiljøet.
  • Opgør arbejdspladsers økonomiske omkostninger og gevinster ved indsatser i arbejdsmiljøet.
  • Undersøger, hvilke mekanismer som har været med til at gøre indsatserne vellykkede, og hvilke omstændigheder (kontekst) som har gjort det muligt for mekanismerne at være virksomme.

Den tværgående analyse er afrapporteret i et arbejdspapir, der findes her.

Vellykkede arbejdsmiljøindsatser tjener sig dobbelt hjem

bcr-gennemsnit

Videncenter for Arbejdsmiljø bringer i dag en artikel om projektet “Virksomheders økonomiske omkostninger og gevinster ved interventioner i arbejdsmiljøet og deres betydning for arbejdsmiljøarbejdet” under overskriften “Tre tiltag i en vellykket arbejdsmiljøindsats”.

Det nævnes bl.a., at “for hver krone virksomheder investerer i sikkerhed og sundhed, får de gennemsnitligt to tilbage”. Dette er en af konklusionerne i projektet.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at der er tale om et gennemsnit for alle cases, hvor det har været muligt at beregne en Benefit Cost Ratio (BCR*) (17 cases).

Som grafen herover viser, varierer den gennemsnitlige BCR fra arbejdsmiljøemne til arbejdsmiljøemne. Desuden er der en relativ stor spredning på de beregnede BCR-værdier. Spredningen afspejler, at nogle cases inden for et arbejdsmiljøemne har en høj BCR, mens andre har en lav BCR.

Men den gennemsnitlige BCR for alle 17 cases er 1,8 med en spredning (egt. standardafvigelse) på 1,4, hvilket altså er udtryk for, at hver krone givet ud til en vellykket forebyggende indsats i arbejdsmiljøet kommer cirka to gange tilbage.


*BCR beregnes som den økonomiske gevinst ved indsatsen divideret med investeringen i indsatsen.

Caserapporter offentliggjort

I projektet “Virksomheders økonomiske omkostninger og gevinster ved interventioner i arbejdsmiljøet og deres betydning for arbejdsmiljøarbejdet” har vi analyseret 24 eksempler på vellykkede arbejdsmiljøindsatser i lige så mange offentlige og private virksomheder. De 24 cases fordeler sig med 7 om muskel-skeletbelastninger (MSB), 9 om psykisk arbejdsmiljø og 8 om arbejdsulykker.

Hvert af de 24 eksempler er beskrevet i en caserapport, og i dag har vi offentliggjort 18 af de 24 rapporter. De findes her. De resterende 6 rapporter offentliggøres snarest.

I en caserapport kan man læse om, hvem der står bag indsatsen, hvorfor den blev sat i værk, hvad den gik ud på, hvad den førte til, hvad der gjorde den vellykket og sidst, men ikke mindst, hvad økonomien i den var.

Hjemmeside åbnet

Udviklingsprojektet “Virksomheders økonomiske omkostninger og gevinster ved interventioner i arbejdsmiljøet og deres betydning for arbejdsmiljøarbejdet” har nu åbnet en hjemmeside.

Formålet med hjemmesiden er at skabe en samlet indgang til projektets materialer mv. med henblik på at formidle projektets resultater til arbejdspladser og andre interesserede.

Hjemmesiden er under udvikling, så besøg den jævnligt for at se, om der skulle være kommet nyt til siden sidst.