Arbejdsmiljøøkonomi i et bygherreperspektiv

Resultaterne fra forsknings- og udviklingsprojektet “Arbejdsmiljøøkonomi i et bygherreperspektiv” er foreløbig afrapporteret i en artikel, en delrapport og en præsentation til en konference i Bygherreforeningen den 6. juni 2019. Herunder findes links til pdf-versioner af dokumenterne:

13 faktaark om de statistisk signifikante sammenhænge mellem forebyggelse og byggeprojektøkonomi, som forsknings- og udviklingsprojektet har fundet

Slutrapport med beskrivelse af baggrund, metode og resultater

Artikel med otte bud til byggeriets aktører

Artikel om resultater af projektets kvalitative undersøgelse

Delrapport om resultaterne af projektets kvantitative undersøgelse

Præsentation af resultaterne af den kvantitative undersøgelse på konference i Bygherreforeningen den 6. juni 2019

Intervention med arbejdsmiljøøkonomiværktøj

Resultaterne fra forsknings- og udviklingsprojektet “Intervention med arbejdsmiljøøkonomiværktøj” er beskrevet i en slutrapport, en artikel og et konferencebidrag på engelsk. Herunder findes links til pdf-versioner af dokumenterne.

Slutrapport

Formidlingsartikel

Konferencebidrag

Virksomheders økonomiske omkostninger og gevinster ved interventioner i arbejdsmiljøet

Resultaterne fra projektet “Virksomhedernes økonomiske omkostninger og gevinster ved interventioner i arbejdsmiljøet og deres betydning for arbejdsmiljøarbejdet” er foreløbig beskrevet i en slutrapport med en tværgående analyse af projektets 24 cases over vellykkede indsatser, en kort artikel med de vigtigste resultater og en caserapport for hver af de 24 cases. Desuden findes et arbejdspapir med et udkast til den tværgående analyse, som findes i slutrapporten. Herunder findes links til pdf-versioner af arbejdspapiret og caserapporterne sorteret efter arbejdsmiljøemne.

Slutrapport og artikel

Slutrapport

Formidlingsartikel

Arbejdspapir

Tværgaaende analyse

Case-rapporter om indsatser vedr. muskel-skeletbelastninger (MSB)

Center for Senhjerneskade, Kolding

Frelsens Hær Genbrug

HHM

Roskilde Kommune, hjemmeplejen

Slagelse Kommune, hjemmeplejen

Varde Kommune, hjemmeplejen (rengøring)

Kommune – Dagpleje

Case-rapporter om indsatser vedr. psykisk arbejdsmiljø

Botilbudet Esbernhus

Christiansen & Essenbæk (entreprenør)

Glostrup Hospital, portørerne

Lån & Spar Bank

Rigshospitalet, Neurointensivt Afsnit

Rødovre Kommune, Social- og psykiatriafdelingen

Boligkontoret Århus og AAB Århus

Herning Kommune, Center for drift og service

Bostedet Lindevang

Case-rapporter om indsatser vedr. ulykkesforebyggelse

Arla Foods, Birkum Ost

Botilbuddet Lyngdal

Frederikshavn Kommune, ældreplejen

NCC (bygge- og ejendomsudviklingsvirksomhed)

Tican (slagteri)

Fredericia Kommune, ældreplejen

Dong Energy

Kommune, dagpleje

Vejledning

Resultaterne af analyserne af casene er omsat til en vejledning, som findes her.

Præsentationer

Projektets hovedresultater blev præsenteret på en konference i COWI den 29. august 2016. Præsentationerne fra konferencen findes her.