Tværgående analyse

På grundlag af de 24 cases med vellykkede arbejdsmiljøindsatser, som indgår i projektet “Virksomheders økonomiske omkostninger og gevinster ved interventioner i arbejdsmiljøet og deres betydning for arbejdsmiljøarbejdet”, er der gennemført en tværgående analyse.

Den tværgående analyse:

  • Undersøger, hvordan økonomiske overvejelser indgår i beslutninger om og udformning af indsatser i arbejdsmiljøet.
  • Opgør arbejdspladsers økonomiske omkostninger og gevinster ved indsatser i arbejdsmiljøet.
  • Undersøger, hvilke mekanismer som har været med til at gøre indsatserne vellykkede, og hvilke omstændigheder (kontekst) som har gjort det muligt for mekanismerne at være virksomme.

Den tværgående analyse er afrapporteret i et arbejdspapir, der findes her.