Slutrapport

 

Arbejdsmiljøforskningsfonden har netop godkendt slutrapporten fra projektet “Virksomheders økonomiske omkostninger og gevinster ved interventioner i arbejdsmiljøet”. Slutrapporten offentliggøres derfor nu og kan findes her.

Projektets overordnede konklusion er, at vellykkede interventioner i arbejdsmiljøet ofte kan betale sig økonomisk for en arbejdsplads. Der er et potentiale for forbedringer i arbejdsmiljøet i at øge virksomheders opmærksomhed om dette. Tilsvarende er der et potentiale i at få virksomheder til at inddrage de økonomiske gevinster ved interventionerne i forbindelse med beslutninger om interventioner i arbejdsmiljøet. Materiale udviklet i projektet kan bidrage til at realisere dette potentiale.